ZDRAVOTNÁ

STRAROSTLIVOSŤ

PRIJÍMAME

NOVÝCH PACIENTOV

KONTAKT

ORDINAČNÉ
HODINY

HOME

OBJEDNANIE ONLINE

ORDINAČNÉ HODINY

GYNEKOLOGICKÁ AMBULANCIA

PIATOK

7:00 – 12:00
ORDINÁCIA

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA

PONDELOK
UTOROK
STREDA

PONDELOK

UTOROK

STREDA

ŠTVRTOK

ŠTVRTOK

PIATOK

7:00 – 8:00
ODBERY

8:00 – 12:00
ORDINÁCIA

12:30 – 14:30
PREVENCIE

7:30 – 13:30
ORDINÁCIA

15:00 – 19:00
ORDINÁCIA

V tomto čase poskytujeme aj ultrazvukové vyšetrenia prsníkov

15:00 – 19:00
ORDINÁCIA

7:00 – 12:30

16:00 – 18:00
ORDINÁCIA

12:00 – 17:30
ORDINÁCIA

7:00 – 8:00
ODBERY

8:00 – 12:00
ORDINÁCIA

Pavlovičova 3

821 04 Bratislava – Ružinov (Trnávka)

tel.: 0940 629 695

ambulancia@poliklinikatrnavka.sk

www.poliklinikatrnavka.sk

AKO NÁS NÁJDETE

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

ODSTÚPENIE OD DOHODY

 

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

MAPA GOOGLE

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami