ZDRAVOTNÁ

STAROSTLIVOSŤ

REGISTRÁCIA

NOVÝCH PACIENTOV

KONTAKT

ORDINAČNÉ
HODINY

HOME

ORDINAČNÉ HODINY

AMBULANCIA VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH

PONDELOK
UTOROK
STREDA

ŠTVRTOK

PIATOK

7:00 – 8:00
ODBERY

8:00 – 12:00
ORDINÁCIA

12:30 – 14:30
PREVENCIE

12:00 – 17:30
ORDINÁCIA

7:00 – 8:00
ODBERY

8:00 – 12:00
ORDINÁCIA

Pavlovičova 3

821 04 Bratislava – Ružinov (Trnávka)

tel.: 0940 629 695

obvodaktrnavka@gmail.com

www.poliklinikatrnavka.sk

AKO NÁS NÁJDETE

MAPA GOOGLE

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami