ZDRAVOTNÁ

STRAROSTLIVOSŤ

PRIJÍMAME

NOVÝCH PACIENTOV

KONTAKT

ORDINAČNÉ
HODINY

HOME

STAŇTE SA AJ VY NAŠIM NOVÝM PACIENTOM

Postup je veľmi jednoduchý. Zaregistrovať sa môžete dvoma spôsobmi:

 

1. SPÔSOB – POMOCOU NAŠEJ WEB STRÁNKY
Najprv si s našej web stránky stiahnite ODSTÚPENIE OD DOHODY (vyberte si pre Vás najvhodnejší formát). Vyplnený ho doručte (poštou, alebo osobne) svojmu doterajšiemu všeobecnému lekárovi. Cca do 7 dní nám príde od neho Vaša zdravotná dokumentácia.

Potom si z našej web stránky stiahnite dokument DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (vyberte si pre Vás najvhodnejší formát). Vyplnenú dohodu podpíšte a doručte na našu adresu (poštou, osobne, alebo podpísanú ju naskenujte a pošlite e–mailom).

Následne po obdržaní novej dohody a Vašej zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho lekára, Vás budeme kontaktovať a dohodneme si prvé stretnutie.

 

2. SPÔSOB – OSOBNE U NÁS V AMBULANCII
Navštívte našu ambulanciu kedykoľvek bez objednania počas ordinačných hodín. Vyplníme s Vami ODSTÚPENIE OD DOHODY a zabezpečíme jej doručenie Vašemu doterajšiemu lekárovi. Zároveň
s Vami vyplníme a podpíšeme
DOHODU O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI.

Následne po obdržaní Vašej zdravotnej dokumentácie od predchádzajúceho lekára, Vás budeme kontaktovať a dohodneme si prvé stretnutie.

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

ODSTÚPENIE OD DOHODY

Dokument si môžete stiahnuť v týchto formátoch:

   JPG            PDF           DOC

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dokument si môžete stiahnuť v týchto formátoch:

   JPG            PDF           DOC

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE KU ZMENE VŠEOBECNÉHO LEKÁRA PRE DOSPELÝCH:

Novú DOHODU O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI so všeobecným lekárom pre dospelých môže uzatvoriť každý občan s platným verejným zdravotným poistením SR, ktorý dovŕšil vek 18 rokov a má trvalý pobyt na území SR.

Všeobecného lekára môžete meniť po 6 mesiacoch.

Na prestup k novému všeobecnému lekárovi potrebujete formulár ODSTÚPENIE OD DOHODY. Stiahnite si ho z našej stránky
a vyplnený ho doručte ho svojmu doterajšiemu všeobecnému lekárovi, ktorý Vašu zdravotnú dokumentáciu do 7 dní odošle novému všeobecnému lekárovi. Potom Vás nový všeobecný lekár bude kontaktovať na podpis novej dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE KU ZMENE GYNEKOLÓGA:

1. Novú DOHODU O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI s gynekológom môže uzatvoriť každá pacientka s platným verejným zdravotným poistením SR bez ohľadu na vek.

2. Na prestup k novému gynekológovi vyplňte formulár ODSTÚPENIE OD DOHODY a doručte ho svojmu doterajšiemu gynekológovi, ktorý Vašu zdravotnú dokumentáciu do 7 dní odošle novému gynekológovi. Potom Vás nový gynekológ bude kontaktovať na podpis dohody o poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

Pavlovičova 3

821 04 Bratislava – Ružinov (Trnávka)

tel.: 0940 629 695

obvodaktrnavka@gmail.com

www.poliklinikatrnavka.sk

AKO NÁS NÁJDETE

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

ODSTÚPENIE OD DOHODY

 

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

MAPA GOOGLE

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami