ZDRAVOTNÁ

STRAROSTLIVOSŤ

REGISTRÁCIA

NOVÝCH PACIENTOV

KONTAKT

ORDINAČNÉ
HODINY

HOME

POSTUP PRI REGISTRÁCII PACIENTOV

Na základe rozhodnutia (č. 10665/2019/HF) Bratislavského samosprávneho kraja Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých prijíma pacientov s trvalým alebo prechodným bydliskom na týchto uliciach:

 

 

 

 

 

 

Najprv si z našej web stránky stiahnite ODSTÚPENIE OD DOHODY (vyberte si pre Vás najvhodnejší formát). Vyplnený ho doručte (poštou, alebo osobne) svojmu doterajšiemu všeobecnému lekárovi. Cca do 7 dní nám príde od neho Vaša zdravotná dokumentácia.

Potom si z našej web stránky stiahnite dokument DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI (vyberte si pre Vás najvhodnejší formát). Vyplnenú dohodu podpíšte a doručte na našu adresu (poštou, osobne, alebo podpísanú ju naskenujte a pošlite e–mailom).

Bencúrova

Bielkova

Bočná

Bulharská

Edisonova

Hasičská

Koperníkova

Kovorobotnícka

Krajná

Kultúrna

Lidická

Na úvrati

Nerudova

Pestovateľská

Pri strelnici

Pri zvonici

Revolučná

Rádiová

Spoločenská

Táborská

Wattova

Železná

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

ODSTÚPENIE OD DOHODY

Dokument si môžete stiahnuť v týchto formátoch:

   JPG            PDF           DOC

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

Dokument si môžete stiahnuť v týchto formátoch:

   JPG            PDF           DOC

Pavlovičova 3

821 04 Bratislava – Ružinov (Trnávka)

tel.: 0940 629 695

obvodaktrnavka@gmail.com

www.poliklinikatrnavka.sk

AKO NÁS NÁJDETE

DOKUMENTY NA STIAHNUTIE

ODSTÚPENIE OD DOHODY

 

DOHODA O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

MAPA GOOGLE

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami