HOME
OBJEDNANIE sa cez eČasenku OZNAMY ZDRAVOTNÁ STRAROSTLIVOSŤ REGISTRÁCIA NOVÝCH PACIENTOV KONTAKT ORDINAČNÉ
HODINY
POSTUP PRI REGISTRÁCII PACIENTOV
Na základe rozhodnutia (č. 10665/2019/HF) Bratislavského samosprávneho kraja Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých prijíma pacientov s trvalým alebo prechodným bydliskom na týchto uliciach: V prípade, že patríte do nášho obvodu, kontaktujte nás prosím mailom obvodaktrnavka@gmail.com, kde si dohodneme ďalší postup. Pošleme Vám ODSTÚPENIE OD DOHODY, ktoré vyplníte 
a doručíte (poštou, alebo osobne) svojmu doterajšiemu všeobecnému lekárovi. Na základe ODSTÚPENIA nám bude doručená Vaša zdravotná dokumentácia. Následne s Vami spíšeme DOHODU O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI 
a zaevidujeme Vás ako nášho nového pacienta.
Bencúrova Bielkova Bočná Bulharská Edisonova Hasičská Koperníkova Kovorobotnícka Krajná Kultúrna Lidická Na úvrati Nerudova Pestovateľská Pri strelnici Pri zvonici Revolučná Rádiová Spoločenská Táborská Wattova Železná
Pavlovičova 3 821 04 Bratislava – Ružinov (Trnávka) tel.: 0940 629 695 obvodaktrnavka@gmail.com www.poliklinikatrnavka.sk AKO NÁS NÁJDETE MAPA GOOGLE
Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia! Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami