ZDRAVOTNÁ

STAROSTLIVOSŤ

REGISTRÁCIA

NOVÝCH PACIENTOV

KONTAKT

ORDINAČNÉ
HODINY

HOME

POSTUP PRI REGISTRÁCII PACIENTOV

Na základe rozhodnutia (č. 10665/2019/HF) Bratislavského samosprávneho kraja Ambulancia všeobecného lekára pre dospelých prijíma pacientov s trvalým alebo prechodným bydliskom na týchto uliciach:

 

 

 

 

 

 

V prípade, že patríte do nášho obvodu, kontaktujte nás prosím mailom obvodaktrnavka@gmail.com, kde si dohodneme ďalší postup. Pošleme Vám ODSTÚPENIE OD DOHODY, ktoré vyplníte
a doručíte (poštou, alebo osobne) svojmu doterajšiemu všeobecnému lekárovi. Na základe
Odstúpenia nám bude doručená Vaša zdravotná dokumentácia.

Následne s Vami spíšeme DOHODU O POSKYTOVANÍ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI
a zaevidujeme Vás ako nášho nového pacienta.

Bencúrova

Bielkova

Bočná

Bulharská

Edisonova

Hasičská

Koperníkova

Kovorobotnícka

Krajná

Kultúrna

Lidická

Na úvrati

Nerudova

Pestovateľská

Pri strelnici

Pri zvonici

Revolučná

Rádiová

Spoločenská

Táborská

Wattova

Železná

Pavlovičova 3

821 04 Bratislava – Ružinov (Trnávka)

tel.: 0940 629 695

obvodaktrnavka@gmail.com

www.poliklinikatrnavka.sk

AKO NÁS NÁJDETE

MAPA GOOGLE

Vyšetrenia sú hradené z Vášho zdravotného poistenia!

Máme zmluvy so všetkými zdravotnými poisťovňami